Nếu đã có tài khoản, vui lòng đăng nhập để bắt đầu thi.
Nếu chưa, liên hệ thivstep.mskatemaster.edu.vn để nhận tài khoản.

1.BÀI THI GỒM 4 KỸ NĂNG

Listening: 3 parts – 47 phút

Reading: 4 part – 60 phút

Writing: 2 parts – 60 phút

Speaking: 3 parts – 12 phút

2. KIỂM TRA TAI NGHE

Bước 1: Đeo tai nghe và nghe một đoạn audio bên dưới

Bước 2: Để mic sát miệng

Bước 3: Nhấp vào nút “Ghi âm” để ghi âm

Ghi Âm

0 s

3. CÁC LƯU Ý

  • Khi hết thời gian của từng kỹ năng, hệ thống sẽ tự động chuyển sang kỹ năng tiếp theo. Thí sinh không thể thao tác được với kỹ năng đã làm trước đó
  • Thí sinh phải bấm nút lưu bài sau khi hoàn thành mỗi part
  • Để chuyển part hay kỹ năng, thí sinh click vào nút “TIẾP TỤC”